Klublogo/logo klubu/club logoDachverband • společenství klubů • umbrella organization - https://eaasdc.eu/

Square Dance Club
"Border U-Turn Back"

(gegr./založen/estd. 1967)

Schwarzenbach a. d. Saale, vom Kornberg aus gesehen

 
Squaredance??
Was ist Squaredance? • Co je square dance?

Tanzplatz • místo tancování • dance location
Bürgersaal / občanský sál / civic hall,
Am Dorfplatz 4, OT Martinlamitz, 95126 Schwarzenbach a. d. Saale
(südöstlich der Stadt Hof im Landkreis Hof • jihovýchodě od města Hof v okresu Hof • southeast of the town of Hof in Hof county)
Ein Transfer für Kurgäste des nahen Heilbades Bad Elster kann organisiert werden.

Jsme jen kousek za hranicemi (26 km od e), např. když máte kúru ve Františkových Lázních.

Karte • mapa • map

Tanzprogramme • taneční programy • dance programs
Freitag/pátek/Friday:
20:00 Uhr/hodin / 8:00 pm

Mainstream und/a/and Plus
Caller: Ilse Lippert / Klaus Schubert / Steffen Marschner
Jeden ersten Freitag im Monat tanzen wir in traditioneller Squaredance-Kleidung.
Každý první pátek mesíce tancujeme v tradičném stylu oděvu square dance.
Each first Friday of the month we dance in traditional square dance outfit.

06.03.2015: Kein Tanz (Klubabend fällt aus) / není tanec (zrušený klubový večer) / no dance (club night cancelled)
20.03.2015: Kein Tanz (klubinterne Veranstaltung) / není tanec (interní událost klubu) / no dance (internal club event)
03.04.2015: Kein Klubabend (Frohe Ostern!) / není klubový večer (Veselé Velikonoce!) / no club night (Happy Easter!)
25.12.2015: Kein Klubabend (Frohe Weihnacht!) / není klubový večer (Veselé Vánoce!) / no club night (Merry Xmas!)

Dienstag/úterý/Tuesday:
20:00 Uhr/hodin / 8:00 pm

Advanced 1 und/a/and Advanced 2
Caller: Ilse Lippert / Klaus Schubert


Kontakte • kontakty • contacts
Ilse Lippert: 09284 7507  •  Klaus Wendt: 09281 18786
E-Mail: butb[at]freenet.de

Special • akce • special
45 Jahre/let/years  •  SDC Border U-Turn Back  •  1967 – 2012
Danke, dass ihr alle da wart. • Děkujeme, že jste byli zde. • Thank you for having been here.
Guest Callers: Alexander Wallerer / Tomáš "Doug" Machalík
Tanzprogramme • taneční programy • dance programs: PL - A2 - PL - A1 ...
Bildergalerie/obrazová galerie/picture gallery

Links • odkazy • links
Was ist Squaredance? • Co je to square dance?
Nachbarklubs und mehr • sousední kluby a jiné • neighboring clubs and more
Dachverband • společenství klubů • umbrella organization: EAASDC

https://eaasdc.eu/

Nachtrag • douška • post scriptum
Dies ist die allererste deutsche Squaredance-Website mit Informationen auch in Tschechisch.
To je nejprvnější německá stránka square dancingu s informacemi také v češtině.
This is the very first German square dance web site with information also in Czech.Dies ist eine private Website des Steffen Marschner aus Markneukirchen, welche den SDC Border U-Turn Back vorstellt.
Ich bin nicht verantwortlich für Inhalte verlinkter Seiten und deren Links und distanziere mich strikt davon.
To je soukromá webová stránka Steffena Marschnera z Markneukirchenu, která představuje SDC Border U-Turn Back.
Nejsem odpovědně za obsahy odkazených stránek a její odkazy, proto se striktně distancuji o těch.
This is a private web site of Steffen Marschner from Markneukirchen introducing the SDC Border U-Turn Back.
I'm not responsible for the contents of linked web sites and their links and so I dissociate from them strictly.
 
© stema 2003-2015