Square Dance Club
"Border U-Turn Back"

(gegr./založen/estd. 1967)

 
Squaredance??
Was ist Squaredance? • Co je square dance?

Tanzplatz • místo tancování • dance location
Bürgersaal / občanský sál / civic hall,
Am Dorfplatz 4, OT Martinlamitz, 95126 Schwarzenbach a. d. Saale

(südöstlich der Stadt Hof im Landkreis Hof • jihovýchodě od města Hof v okresu Hof • southeast of the town of Hof in Hof county)
Ein Transfer für Kurgäste des nahen Heilbades Bad Elster kann organisiert werden.
Jsme jen kousek za hranicemi (26 km od e), např. když máte kúru ve Františkových Lázních.

Karte • mapa • map

Tanzprogramme • taneční programy • dance programs
Freitag/pátek/Friday:
20:00 Uhr/hodin / 8:00 pm

Mainstream und/a/and Plus
Caller: Ilse Lippert / Klaus Schubert / Steffen Marschner
Jeden ersten Freitag im Monat tanzen wir in traditioneller Squaredance-Kleidung.
Každý první pátek mesíce tancujeme v tradičném stylu oděvu squaredance.
Each first Friday of the month we dance in traditional square dance outfit.

10.06.2016: Kein Tanz (Klubabend fällt aus) / není tanec (zrušený klubový večer) / no dance (club night cancelled)
17.06.2016: Kein Tanz (Klubabend fällt aus) / není tanec (zrušený klubový večer) / no dance (club night cancelled)
24.06.2016: Kein Tanz (Klubabend fällt aus) / není tanec (zrušený klubový večer) / no dance (club night cancelled)
15.07.2016: Kein Klubabend (Wiesenfestumzug) / není klubáč (Louční slavnost) / no club night (Meadow Feast)
23.12.2016: Kein Klubabend (Frohe Weihnacht!) / není klubový večer (Veselé Vánoce!) / no club night (Merry Xmas!)

Dienstag/úterý/Tuesday:
20:00 Uhr/hodin / 8:00 pm

Advanced 1 und/a/and Advanced 2
Caller: Ilse Lippert / Klaus Schubert / Steffen Marschner
01.11.2016: Kein Klubabend (Allerheiligen) / klubový večer odpadá (Všech svatých) / no club night (All Saints')


Kontakte • kontakty • contacts
Klaus Wendt: 09281 18786  •  Ilse Lippert: 09284 7507
E-Mail: butb[at]freenet.de

Special • akce • special
50 Jahre/let/years  •  SDC Border U-Turn Back  •  1967 – 2017
30.09.2017  •  in zwei Hallen / ve dvou halách / in two halls: MS/PL + A1/A2
Chris Kiendl + Tomáš Machalík + David Dvořák + Alexander Wallerer
Flyer de-en  •  leták cz-en  •  flyer en-de or en-cz

Fotogalerie: 45 Jahre, 2012 / galerie fotek: 45 let, 2012 / photo gallery: 45 years, 2012 © Frank Ratzke

Nachtrag • doplněk • supplement
Dies ist die allererste deutsche Website über Squaredance mit Informationen auch in tschechischer Sprache.
To je nejprvnější německá stránka o squaredance s informacemi i v češtině.
This is the very first German web site on square dance with information also in Czech language.

Dies ist eine private Website des Steffen Marschner aus Markneukirchen, welche den SDC Border U-Turn Back vorstellt.
Ich bin nicht verantwortlich für irgendwelche Inhalte verlinkter Seiten und deren Links und distanziere mich somit strikt davon.
To je soukromá webová stránka Steffena Marschnera z Markneukirchenu, která představuje SDC Border U-Turn Back.
Nejsem odpovědný za nějaký obsah spojených stranek a její spojek, tudíž se striktně distancuju od těch.
This is a private web site of Steffen Marschner from Markneukirchen that introduces SDC Border U-Turn Back.
I'm not responsible for any contents of linked sites and their links, so I dissociate from them strictly.


Copyright: © stema 2003 – 2016